Schulden

Wat gebeurt er met mijn schulden tijdens het bewind?

Bij het hebben van schulden is stabiliteit heel belangrijk. Dat betekent dat u een vast woonadres heeft, voldoende inkomen om alle vaste lasten te kunnen betalen en dat er geen nieuwe schulden meer bijkomen. Stabiliteit brengen in uw situatie heeft dan ook de hoogste prioriteit. Pas op het moment dat uw situatie voor een periode stabiel is, kijken we of het mogelijk is een schuldsaneringstraject op te starten.

Zolang u nog in de fase zit dat we uw situatie stabiliseren, zorgen wij er voor dat u zo min mogelijk ‘last’ heeft van de schuldeisers. Wij onderhouden het contact met de deurwaarders. We kunnen niet voorkomen dat er nog beslag gelegd wordt, maar we kunnen er wel voor zorgen dat alle schuldeisers zich aan de regels houden. In de praktijk betekent dit dat u zo normaal mogelijk kunt leven.