Beschermingsbewind

Soms zijn er omstandigheden waardoor het niet lukt om uw financiën op orde te krijgen of te houden. Dit kan zijn omdat er schulden zijn, maar ook omdat u bijvoorbeeld door ziekte niet in staat bent om alles te regelen wat nodig is. Daarnaast is ons Nederlandse systeem best ingewikkeld en moeten er steeds meer zaken via de computer geregeld worden. Helaas kan het ook zijn dat u weinig mensen in uw omgeving heeft die u voldoende vertrouwt om u te helpen bij het beheren van uw financiën.

In al deze gevallen kan beschermingsbewind een goede uitkomst bieden. Bewindvoering is een bescherming voor uw financiële huishouding en biedt in de meeste gevallen rust. U kunt weer rustig slapen terwijl een professional zorgt dat u krijgt waar u recht op hebt en dat er betaald wordt wat nodig is.

Als u denkt dat bewind een oplossing biedt, dan kan de rechtbank op verzoek van u, uw partner of een hulpverlenende instantie, uw goederen onder bewind stellen en daarbij een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder behartigt al uw financiële belangen. Het betekent wel dat u niet meer zelfstandig over uw financiën kunt beslissen. Voor medische, huishoudelijke en andere zaken blijft u zelf verantwoordelijk.

Hooge Veste kan als beschermingsbewindvoerder worden benoemd.

Als u wilt weten of beschermingsbewind een oplossing voor u is, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Op onze contactpagina vindt u al onze gegevens.