Beschermingsbewind

Soms zijn er omstandigheden waardoor het niet lukt om uw financiën op orde te krijgen of te houden.

Beschermingsbewind kan dan een passende oplossing zijn.

Beschermingsbewind wordt vaak ook in het kort bewind genoemd.
Het kan een oplossing voor u zijn die rust biedt.
De beschermingsbewindvoerder zorgt dat u krijgt waar u recht op hebt, dat uw vaste lasten worden betaald, en, wanneer er sprake is van schulden, aan een oplossing daarvoor zal worden gewerkt.

Beschermingsbewind is een passende oplossing als u bijvoorbeeld ziek bent, en daardoor niet in staat om financieel te regelen wat nodig is.
Of u heeft schulden die u zelf niet meer opgelost krijgt.
Voor veel mensen is bovendien het Nederlandse systeem met toeslagen, uitkeringen, belastingaangiftes en dergelijke erg ingewikkeld.
Niet altijd kan uw omgeving u daarbij passende hulp bieden.
Hooge Veste kan als beschermingsbewindvoerder worden benoemd.

Als u denkt dat beschermingsbewind een goed idee voor u is, dan kan de rechtbank uw goederen onder bewind stellen en daarbij een beschermingsbewindvoerder benoemen. De bewindvoerder behartigt al uw financiële belangen. Het betekent wel dat u niet meer zelfstandig over uw financiën kunt beslissen. Voor medische, huishoudelijke en andere zaken blijft u zelf verantwoordelijk.
Hooge Veste helpt u met de aanvraag van het bewind.

Als u wilt weten of beschermingsbewind een oplossing voor u is, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens.