Procedure aanvraag bewind

Kennismaking

Allereerst plannen we een kennismakingsgesprek met u.
Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. Zo heeft u alles wat u nodig kunt hebben zoveel mogelijk bij de hand.
We vinden het fijn als daarbij andere hulpverlening die bij u betrokken is, zoals maatschappelijk werk, aanwezig is.

Tijdens ons gesprek zullen we uitleggen wat beschermingsbewind inhoudt en wat het voor uw situatie betekent.
We zullen ook kort een inventarisatie maken van eventuele schulden en of er sprake is van een noodsituatie zoals een dreigende ontruiming van uw woning.
Het enige dat we van u verwachten ter voorbereiding op ons eerste gesprek is dat u uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) klaar hebt liggen.

Verzoek aan de rechtbank

Na het kennismakingsgesprek zorgen wij ervoor dat een verzoek tot onderbewindstelling voor de rechtbank wordt gemaakt. Samen met een aantal andere documenten die nodig zijn, sturen we deze naar u op. Als u besloten heeft om onder bewind gesteld te willen worden, kunt u alles tekenen. Wij sturen vervolgens het verzoek met alle benodigde bijlagen naar de rechtbank.

Oproep zitting

In bijna alle gevallen wordt u, nadat de rechtbank uw verzoek heeft ontvangen, opgeroepen om naar de rechtbank te komen. Tijdens deze zitting stelt de rechter u een aantal vragen over uw situatie en legt nogmaals de voorwaarden en consequenties van het bewind aan u uit. Meestal doet de rechter tijdens de zitting direct uitspraak.
Na een aantal weken ontvangt u een beschikking en start het bewind.

Soms duurt het lang voordat een zitting door de rechtbank wordt gepland.
De bewindvoerder kan dan nog niet aan de slag.
In noodsituaties, bijvoorbeeld omdat er beslag wordt gelegd, mag u altijd contact met ons opnemen en kijken we wat we kunnen doen om u toch te helpen. Binnen ons uitgebreide netwerk aan hulpverleners vinden we over het algemeen een tijdelijke oplossing tot aan het bewind voor u.  Deurwaarders kunt u alvast vertellen dat u onder bewind gesteld gaat worden en wie uw bewindvoerder wordt.

Bij een aantal rechtbanken, waaronder die van Amsterdam en Almelo, wordt het verzoek schriftelijk behandeld en wordt u meestal niet opgeroepen voor een zitting. U krijgt dan in vervolg op de aanvraag de beschikking van de rechtbank thuis gestuurd. Hooge Veste ontvangt ook een beschikking, en neemt contact met u op zodra de beschikking er is.