Procedure aanvraag bewind

Kennismaking

We streven er naar om altijd een kennismakingsgesprek in te plannen. Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. Zo heeft u alles wat u nodig kunt hebben zoveel mogelijk in de buurt. Tijdens het gesprek zullen we uitleggen wat beschermingsbewind inhoudt en wat het voor uw situatie betekent. We zullen ook kort een inventarisatie maken van eventuele schulden en op basis hiervan kunnen we bepalen wat de ernst van de schulden is en of er sprake is van een acute noodsituatie. U moet hierbij denken aan een dreigende woningontruiming. Het enige dat we van u verwachten ter voorbereiding op ons eerste gesprek is dat u uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) klaar hebt liggen.

Verzoek aan de rechtbank

Na het kennismakingsgesprek zorgen wij ervoor dat er een verzoek tot onderbewindstelling voor de rechtbank wordt gemaakt. Samen met een aantal andere documenten die nodig zijn, sturen we deze naar u op. Als u besloten heeft om onder bewind gesteld te willen worden, kunt u alles tekenen. Wij sturen vervolgens het verzoek met alle benodigde bijlagen naar de rechtbank.

Oproep zitting

In bijna alle gevallen wordt u, nadat de rechtbank uw verzoek heeft ontvangen, opgeroepen om naar de rechtbank te komen. Tijdens deze zitting stelt de rechter u een aantal vragen over uw situatie en legt nogmaals de voorwaarden en consequenties van het bewind aan u uit. Meestal doet de rechter tijdens de zitting direct uitspraak. Na een aantal weken ontvangt u een beschikking en start het bewind.

Soms duurt het lang voordat een zitting gepland wordt. In principe kan de bewindvoerder nog niet aan de slag. In noodsituaties, bijvoorbeeld omdat er beslag wordt gelegd, mag u altijd contact met ons opnemen en kijken we wat we kunnen doen om u toch te helpen. Ook kunt u bijv. deurwaarders alvast vertellen dat u onder bewind gesteld gaat worden en wie uw bewindvoerder wordt.

Bij een aantal rechtbanken waaronder die van Amsterdam en Almelo wordt het verzoek schriftelijk behandeld en wordt u meestal niet opgeroepen voor een zitting.