Zakelijk

Hooge Veste richt zich met name op ondersteuning van particulieren door middel van beschermingsbewind.

Daarnaast kan Hooge Veste u als werkgever, uitkeringsinstantie, woningstichting, zorgverlener, schuldhulpverlenende instantie, etc. adviseren en/of ondersteunen bij uw zoektocht om uw cliënt of medewerker zo goed mogelijk te helpen bij zijn of haar financiële problemen.

 

Werkgevers

Onderzoek van Divosa en het NIBUD toont aan dat 79% van alle werkgevers op een of andere manier wordt geconfronteerd met medewerkers met financiële problemen.

De meest genoemde signalen hiervan zijn loonbeslagen, verzoeken om overuren, verzoeken om vervroegde uitbetaling van salaris of vakantiegeld, voorschotten en leningen. Ook lenen van collega’s, chantabiliteit en diefstal worden frequent genoemd.
Verhoogd verzuim, productieverlies, veiligheids- en integriteitsrisico’s worden als consequentie van financiële problemen van medewerkers genoemd.

Oftewel, het komt uw bedrijf ten goede om een relatief beperkte investering in uw medewerker te doen om hem of haar een duwtje in de rug te geven om de persoonlijke leefsituatie op orde te krijgen. Daar kan Hooge Veste op diverse manieren aan bijdragen.

 

Zorgverleners

Steeds vaker zijn er op het nieuws berichten over ouderen en kwetsbare personen die opgelicht worden. U als zorgverlener heeft een belangrijke taak bij het signaleren van problemen rondom de financiële huishouding van cliënten.

Mocht u signalen opvangen waarover u zich zorgen maakt en u heeft advies nodig, neem dan vooral contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de te nemen stappen.

 

Overige instanties

Neem gerust contact met ons op over de situatie van uw client. Wij zullen u vrijblijvend adviseren over welke stappen er genomen kunnen worden om de situatie te stabiliseren en/of op te lossen.