Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een door de rechtbank uitgesproken maatregel voor mensen die niet (meer) in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
Dat kan diverse oorzaken hebben zoals psychische problemen, ziekte, een verstandelijke beperking of schulden.

U kunt zelf uw beschermingsbewindvoerder uitkiezen en bij de rechtbank voordragen. Hooge Veste kan als uw beschermingsbewindvoerder worden benoemd.
Uiteraard helpt Hooge Veste u bij de voorbereiding van een dergelijke aanvraag en staan we u bij tijdens de aanvraagprocedure.

Zodra de rechter het beschermingsbewind heeft uitgesproken en we zijn beslissing op schrift hebben ontvangen, kunnen we aan de slag.

Om uw financiën overzichtelijk te houden, openen we een zogenaamde beheer- en een leefgeldrekening voor u.
We zorgen ervoor dat op de beheerrekening uw inkomsten binnenkomen en vaste lasten worden betaald. Op de leefgeldrekening storten we boodschappengeld voor u. Met de bankpas die u van ons krijgt voor deze rekening, kunt u uw dagelijkse boodschappen doen.
Onderstaand een korte uitleg van de rechtbank over wat beschermingsbewind inhoudt:

We realiseren ons uiteraard dat beschermingsbewind een ingrijpende maatregel is.
U bent zelf niet meer bevoegd over uw financiën.
Om u ondanks alles toch zo veel mogelijk inzicht te geven in wat we voor u doen, bieden we de mogelijkheid om onze werkzaamheden 24 uur per dag, 7 dagen per week, door middel van een inlog op ons administratief systeem te volgen.
Om een indruk te krijgen hoe dit systeem werkt, kunt u onderstaand FILMPJE bekijken.