Levenstestament

Het levenstestament gaat over uw wensen tijdens uw leven.

Voor wanneer u zelf niet meer in staat bent om die wensen uit te voeren bijvoorbeeld bij ziekte of na een ongeval.
Denk aan situaties als bij (beginnende) dementie of langdurige ziekte na een ongeval.

Uw belangen dienen te worden behartigd, maar zelf redt u dat helaas niet helemaal meer.
Het verschil met een ‘gewoon’ testament is dus dat het ‘gewone’ testament gaat over wat te doen ná uw overlijden.

Bij de notaris kunt u een levenstestament op laten stellen.
Dit is een notariële volmacht.
Hierin legt u uw wensen vast voor wanneer u zelf niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. De uitvoering doet een notaris vaak niet zelf.
Het is essentieel dat u voor de uitvoering van uw wensen iemand aanwijst in wie u het volste vertrouwen heeft. Deze persoon noemen we een levensexecuteur.
Dat hoeft niet altijd iemand binnen uw eigen netwerk te zijn. Soms is het wat u betreft juist beter om iemand buiten uw eigen netwerk in te schakelen.

Voorbeelden van zaken die vaak worden vastgelegd in een levenstestament zijn:

  • uw wensen met betrekking tot uw persoonlijke /medische verzorging;
  • uw wensen wat betreft belegging van uw vermogen, schenkingen en voorwaarden daarvoor;
  • uw wensen met betrekking tot verkoop en/of verdeling van inboedel;
  • uw wensen rondom de verzorging van uw huisdier(en).

Onderstaand een vragenlijst, die u kan helpen om uw wensen op een rijtje te zetten en alle benodigde informatie duidelijk en overzichtelijk aan de notaris kenbaar te maken. Dit is een Word document, wel zo makkelijk om uw informatie in het document te kunnen verwerken. Uiteraard helpen we u graag bij dit proces als u dat wilt.
Vragenlijst Levenstestament

Waarom zou u ons uw vertrouwen schenken om als uw levensexecuteur op te treden?

Deze mensen gingen u voor, en vertellen daar graag over:

En daarnaast:

1.We hebben jarenlange ervaring met het behartigen van financiële belangen en vallen onder toezicht van de rechtbank hiervoor. Minimaal jaarlijks, of zoveel vaker als u wilt, leggen wij verantwoording af over de financiën van het voorgaande kalenderjaar;

2. U heeft de mogelijkheid om in uw levenstestament op te nemen dat deze rekening en verantwoording door bijvoorbeeld een accountant dient te worden gecontroleerd;

3. U en/of degene(n) aan wie u de inloggegevens wenst te verstrekken, heeft de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week op ons systeem in te loggen.
Hierin kunt u controleren wat uw banksaldo is, welke uitgaven we hebben gedaan, en welke inkomsten zijn binnen gekomen.

Hoe werkt ons administratief systeem?